Dotacje UE

 
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji granulatów PVC twardych”
 
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TT PLAST poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego w skali świata znacząco ulepszonego produktu – granulatu PVC twardego o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur.
 
Projekt zakłada:
- wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie innowacyjnej w skali świata technologii procesu wytłaczania granulatów twardych PVC o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur 
- wprowadzenie 3 rodzajów innowacji: procesowej, produktowej, marketingowej
- powstanie 3 nowych etatów 
- wejście na nowe rynki w kraju i za granicą
- podjęcie działalności eksportowej w zakresie nowego produktu 
- zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnych wyrobów.
 
Innowacyjny produkt - granulat PVC twardy o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur - umożliwi odbiorcom tego produktu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów budowlanych, bardziej przyjaznych dla środowiska – o wydłużonym cyklu życia, dzięki zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
 
Odpowiedni dobór surowców, kontrolowanie procesu produkcyjnego, gospodarowanie odpadami w firmie pozwoli na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów. 
 
Wartość projektu: 2 760 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 912 100,00 zł 
Termin realizacji projektu: 01.09.2016 - 31.08.2017
 
 

 

 
 
 
"Wzrost konkurencyjności firmy TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rur osłonowych dzielonych"
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
 
 

 

 
 
 
„Wzrost innowacyjności firmy TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie wyników prac B+R w zakresie termoplastycznych rur”
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
 
 

 

 

 

 

„Wprowadzenie innowacji w procesie produkcji oraz konfekcjonowania rur elektroinstalacyjnych przez przedsiębiorstwo TT Plast T.Fortuna T. Bugaj Sp. J.”

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

 


 

 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie  8.2. POIG
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
 
w dniu 02.06.2014 roku zawarto
 
Umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 
Tytuł projektu:
”Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B pomiędzy TT PLAST a partnerami biznesowymi”.
 
Projekt jest realizowany w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
 
Projekt obejmuje implementację systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą, a jej partnerami.
 
Usprawnione zostaną procesy: zamówień i planowania produkcji; rozliczeń należności i zobowiązań; obsługi zaopatrzenia.
 
Rozwiązania informatyczne, wytworzone w ramach projektu, umożliwią Partnerowi bieżący dostęp do różnego typu danych dotyczących realizowanej na jego rzecz produkcji, jak również nabywanych przez Wnioskodawcę od Partnera surowców i materiałów do produkcji.
 
System składać się będzie ze zintegrowanych modułów, umożliwiających pobieranie (oraz przekazywanie) informacji dotyczących różnych aspektów procesu obsługi klienta, takich jak przekazywanie danych o rozliczeniach, statusu zamówienia, stanów magazynowych i produkcji.
 
System realizowany jest z użyciem architektury SOA oraz ma wspierać komunikację elektroniczną EDI oraz podpis cyfrowy.
 
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-12-112/14-00
Termin realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.10.2015
Wartość dofinansowania: 397 250,00 zł

 

 


 

 

 
 
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
 
Projekt
 
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie TTPLAST.
Realizowany od 01/08/2013 do 31/07/2015
Wartość projektu 542 450,00 PLN, dofinansowanie 407 462,50 PLN
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013