Przekładka dystansowa

Rury osłonowe do układania w ziemi

Służy do układania rur w ciągach komunikacyjnych. Przekładki są pomocne w utrzymaniu odpowiednich odległości pomiędzy układanymi rurami.

Specyfikacja teczniczna
Przekładka dystansowa
Rozmiary (mm): 110; 160

 

Dostępne rozmiary
lp. nr kat. nazwa symbol
1 11672 Przekładka dystansowa 110/4 PD 110/4
2 11011 Przekładka dystansowa 110/8 PD 110/8
3 11010 Przekładka dystansowa 160/4 PD 160/4