Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów - ROS-Zk (RHDPEp)

Rury osłonowe do układania w ziemi

Rury osłonowe do przecisków i przewiertów ROS-Zk (RHDPEp) to gładkościenne rury przeznaczone do przewiertów sterowanych, łączone metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS, ZSROS. Standardowo wykonywane są w odcinkach 6 i 12 metrowych, w kolorach: czerwony i niebieski na zewnątrz, czarny w środku.

Specyfikacja techniczna
Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów - ROS-Zk (RHDPEp)
Dokumenty odniesienia: Dyrektywa 2014/35/UE
PN-EN 61386-1:2011
Aprobata techniczna IBDiM
PKWiU: 22.21.21.0

Charakterystyka:

Rura gładka sztywna
Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS, ZSROS
Przezanaczenie: Przeciski i przewierty sterowane

Zastosowanie:

Ochrona kabli w warunkach
terenowych trudnych:
przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych
(drogi, torowiska, ulice)
przejścia przez przeszkody wodne

Materiał:

HDPE

Typ:

Rura sztywna
Zakres temperatur:
(transport, instalacja, eksploatacja)
-25oC ÷ 90oC
Kolor*: Zewnętrzny: czerwony lub niebieski
Wewnętrzny: czarny
Średnice zewnętrzne (mm): 110; 125; 140; 160; 200; 225; 250
Długość odcinków: 6 mb; 12 mb
*możliwość wykonania rury w innym kolorze
*możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki
*możliwość wykonania rury z kielichem
*możliwość wykonania rury trudnopalnej
*możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

 

Dostępne rozmiary
lp. nazwa czerwona niebieska
6 m 12 m 6 m 12 m

1

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 110/6,3*

10980

10981

10982

10983

2

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 110/10*

10984

10985

10986

10987

3

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 125/7,1*

10988

10989

10990

10991

4

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 125/11,4*

10992

10993

10994

10995

5

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 140/8*

11144

11145

11146

11147

6

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 140/12,7*

11148

11149

11150

11151

7

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 160/9,1*

10996

10997

10998

10999

8

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 160/9,4*

11141

11066

11142

11143

9

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 160/14,6*

11000

11001

11002

11003

10

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 200/11,4*

11600

11601

11602

11603

11

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 200/18,2*

11604

11605

11606

11607

12

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 225/12,8*

11608

11609

11610

11611

13

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 225/20,5*

11612

11613

11614

11615

14

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 250/14,2*

11616

11617

11618

11619

15

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 250/22,7*

11620

11621

11622

11623

*produkt na zamówienie