Rury polietylenowe

Rury polietylenowe do budowy sieci wodociągowych kanalizacyjnych i pomp ciepła

Rury polietylenowe - informacje ogólne

 

PRZEZNACZENIE
 • do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia
 • do przesyłania wody przed jej uzdatnieniem
 • do przesyłania wody do innych celów
 • budowa kanalizacji bytowo gospodarczej
 • budowa kanalizacji ogólnospławnej
 • do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej
 • do ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej
 • do systemów  kanalizacji podciśnieniowej

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA
 • dopuszczalne ciśnienie  robocze PFA do 25 bar
 • temperatura robocza 20°C stanowi  temperaturę odniesienia

 

ZASTOSOWANIE
 • w naturalnych warunkach glebowych
 • w ciśnieniowym przesyle  wody, w tym pitnej
 • w ciśnieniowym i podciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji w gruncie
 • w grawitacyjnym przesyle  ścieków
 • do transportu glikolu
 • jako rury spustowe kanalizacji deszczowej
 • przy odwadnianiu mostów i wiaduktów
 • w kolektorach gruntowych w podziemnych instalacjach do pomp ciepła
 • mogą być instalowane bezpośrednio w gruncie lub specjalnie zaprojektowanych podporach
 • stosowane jako kolektory gruntowe
 • hydrotransport
 • do innych celów
 
ZALETY RUR Z PE
 • wysoka trwałość  i szczelność  połączeń
 • stała przepustowość
 • duża elastyczność umożliwiająca zmianę kierunku trasy
 • niski ciężar właściwy  w porównaniu ze stalą, żeliwem,  PCV–U
 • odporność na korozję
 • redukcja  połączeń ze względu na długość rur (6–200 mb)
 • odporność temperaturowa
 • bezawaryjność

 

ZNAKOWANIE

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WODA TTPLAST PE100 SDR 11 PN 10 110/6,6 17.02.16 13:52 PN-EN... 100

 

 1. Przeznaczenie
 2. Nazwa producenta/znak towaru
 3. Materiał (Klasa PE)
 4. SDR (stosunek średnicy nominalnej rury do grubości ścianki)
 5. Ciśnienie nominalne
 6. Średnica zewnętrzna / grubość ścianki
 7. Data produkcji (dzień, miesiąc, rok)
 8. Godzina produkcji
 9. Norma PN-EN...
 10. Licznik metrów
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

  SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 21 SDR 26
Ciśnienie nominalne PN w barach
PE 8 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6 PN 5
PE 100 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6
wymiar nominalny grubość ścianki
20 2,0 - - - -
25 2,3 2,0 - - -
32 3,0 2,4 2,0 - -
40 3,7 3,0 2,4 2,0 -
50 4,6 3,7 3,0 2,4 2,0
63 5,8 4,7 3,8 3,0 2,5
75 6,8 5,6 4,5 3,6 2,9
90 8,2 6,7 5,4 4,3 3,5
110 10,0 8,1 6,6 5,3 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 14,6 11,8 9,5 7,7 6,2
180 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6

 

SZTYWNOŚĆ OBWODOWA RUR

 

Początkowa sztywność obwodowa SN [kN/m2]
Moduł Young'a E [MPa] SDR 11 SDR 13,6 SDR 17
700 58,3 29,2 14,2
800 66,7 33,3 16,3
1000 83,3 41,7 20,3
1100 91,7 45,8 22,4

 

PROMIENIE GIĘCIA RUR POLIETYLENOWYCH

 

Temperatura Szereg wymiarowy: SDR 11; 13,6 ;17
> 20°C 20 x D
> 10°C 35 x D
> 0°C 50 x D

 

 

METODY ŁĄCZENIA
 • kształtki zaciskowe
 • łączniki kołnierzowe
 • zgrzewanie doczołowe
 • zgrzewanie elektrooporowe

 

PODSTAWOWE KOLORY, W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA
 • niebieski, granatowy, czarny z niebieskimi paskami – rury o średnicy od 20 do 250 mm wodociągowe, do transportu wody pitnej, układane w gruncie
 • czarna lub czarna z brązowymi paskami – rury do kanalizacji bezciśnieniowej, kanalizacji ciśnieniowej, kanalizacji podciśnieniowej w gruncie i nad gruntem oraz rury stosowane do innych celów

*Możliwość wykonania rur w innym kolorze, lub innym kolorze paska, w zależności od specyfiki zastosowania na zamówienie